Algemene Voorwaarden

Red Escortservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Tenzij in het geval van opzet of ernstige nalatigheid, zijn de escorts van Red Escortservice en Red Escortservice niet aansprakelijk voor de uitvoering van boekingen, enige schade als gevolg van boekingen of verband houdend met boekingen, ongeacht of de vordering is gebaseerd op een andere overeenkomst of wettelijke basis.

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Registratie Details

We zijn een volledig legale escortservice. Ons vergunningsnummer is es.A.0086341.2013 en is uitgegeven door gemeente Rotterdam. We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52687333 en ons BTW nummer is NL850552916B01. U kunt ons kantoor niet bezoeken, maar als u ons wil schrijven kunt u uw brief sturen naar Postbus 59725, 1040LE in Amsterdam.

Tarieven en Betalingen

Onze tarieven zoals vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW en inclusief reisvergoeding, met een maximum van 150 km. Alle tarieven zijn vast en niet onderhandelbaar. De Kortings Tarieven zijn enkel beschikbaar indien vooraf geboekt of besloten binnen het eerste uur van uw boeking. Hierna gelden de standaard tarieven. Tenzij anders vermeld accepteren we contante betaling in Euro, GBP en USD. Onze escorts hebben geen wisselgeld. Betaling via bank is enkel mogelijk indien uw betaling minimaal 24 uur voor de boeking arriveert. Wij retourneren geen aanbetalingen. Openstaande aanbetalingen zijn geldig voor een periode van maximaal 12 maanden, hierna komen deze te vervallen.Creditcards (VISA en MasterCard) worden enkel geaccepteerd van terugkerende cliënten en tegen een toeslag van 10%.

Boekingen

Onze escorts zijn beschikbaar voor een minimum boeking van 2 uur of langer. Voor boekingen welke starten buiten onze openingstijden is een minimum van 3 uur vereist. De boeking start wanneer de escort bij de client arriveert. Indien de client niet ter plaatse is ten tijde van de bevestigde starttijd, dan wordt de wachttijd van de escort afgetrokken van de boekingsduur.

Dinner dates starten met diner, gevolgd door privé erotische tijd. Meer dan de helft van de tijd die u samen doorbrengt bij een Dinner Date is publiekelijk, terwijl u dineert. Indien niet aan deze eisen voldaan kan worden, geldt het tarief voor privé erotische boekingen.

Annuleringen gemaakt, minder dan twee keer de reistijd tussen escort en client vooraf, zijn onderhavig aan een annuleringstarief gelijk aan de minimumboeking van de escort op de originele locatie van boeking.

De escort kan binnen vijf minuten na aankomst geweigerd worden, indien de client vindt dat zij niet is als gepresenteerd op de website, onder de voorwaarde dat de escort nog niet aangeraakt/uitgekleed is en de escort geen reden heeft de client te weigeren op basis van deze algemene voorwaarden. Andere reden om de escort te weigeren zijn zijn onderhavig aan een annuleringstarief gelijk aan de minimumboeking van de escort op de originele locatie van boeking.

Client vereisten

Alle escorts en clienten moeten minimaal 21 jaar oud zijn. Legitimatie als bewijs kan gevraagd worden bij aankomst, indien escort twijfelt over leeftijd van client. Indien geen legitimatie beschikbaar is wordt de boeking beëindigd zonder restitutie.

Indien bij aankomst de escort de boeking weigert door een gebrek aan hygiëne, ongepaste locatie, gedrag of houding, zal uw boeking direct beëindigd worden. Tevens zullen wij u dan een annulering fee in rekening brengen welke bestaat uit de minimum boeking van onze escort in uw afgesproken regio.

Alleen sociaal drinken is toegestaan voor en tijdens boekingen. In het geval van meer alcohol drinken of het gebruik van (soft) drugs, zal de boeking direct beëindigd worden zonder restitutie.

Red Escortservice, haar management, escorts en personeel heeft het recht te allen tijde personen te weigeren als cliënt zonder dat hiervoor een verklaring verschuldigd is.

Locatie vereisten

Onze escorts kunnen u bezoeken in elk 4 (of meer) sterren hotel, een suite wordt geprefereerd. Tevens zijn onze escorts beschikbaar om u in uw privé woning te bezoeken. Onze escorts zijn niet beschikbaar voor korte afspraken in onhygiënische onverzorgde locaties, onveilige wijken, auto’s, rendez-vous hotels, sexclubs, studentenkamers of seks bioscopen.

Internationale boekingen zijn enkel beschikbaar voor terugkerende cliënten en onderhavig aan aanvullende voorwaarden.

Erotische vereisten

Onze high class escorts vrijen alleen veilig. Dit houdt in dat bescherming gebruikt wordt voor alle soorten seks, inclusief orale massage. Indien u tijdens een boeking herhaaldelijk vraagt om onveilige seks is dit reden om de boeking onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie.

De enige garantie die gemaakt wordt met betrekking tot beschikbare services is de belofte dat de escort haar uiterste best doet een romantische en speciale ervaring te bieden. Geen andere garanties worden geboden op de beschikbaarheid van bepaalde erotische services.

Discretie en vertrouwelijkheid

Alle gegevens die u ons geeft behandelen wij met discretie en vertrouwelijkheid en worden alleen gebruikt ter verificatie voor boekingen, boekingsdetails, aanbetalingen en annulerings tarieven. De informatie blijft te allen tijde vertrouwelijk. Echter, cliënten die een poging doen onze escorts te misleiden, intimideren dan wel op een andere mogelijkheid haar veiligheid in de weg zitten zullen worden vervolgd volgens de Nederlandse wet. Politie zal ingeschakeld worden en alle bij ons bekende gegevens zullen overgedragen worden.

Personen die boekingen plaatsen en hiervoor onjuiste (valse) gegevens doorgeven, boekingen plaatsten en geenszins van plan zijn te verschijnen, zullen worden opgespoord. Wij behouden in dit geval het recht om uw gegevens te vermelden op gesloten dan wel openbare anti-faker websites, zwarte lijsten dan wel andere media uitingen die het mogelijk maken u in de toekomst uit te sluiten van het doen van valse boekingen.

Recensies

Wij vragen u bij deze de privacy van onze escorts te respecteren en daarom geen recensies te plaatsen. Alle ongeoorloofde recensies worden verwijderd.

Copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendom bescherming

Tenzij anders aangegeven is al het materiaal op deze website, inclusief maar niet beperkt tot foto’s, logo’s, andere afbeeldingen, illustraties, tekst, video beelden, audio fragmenten en geschreven en ander materiaal, beschermd door copyright, auteursrecht en andere bescherming van intellectueel eigendom, of gebruikt met toestemming van zijn eigenaars door Red Escortservice. Deze website is in zijn geheel beschermd door copyright, auteursrecht en andere intellectuele eigendom bescherming. Alle rechten zijn voorbehouden. De naam Red Escortservice, de logos, afbeeldingen en alle andere Red Escortservice gerelateerde afgebeelde merken op deze website, geregistreerd of niet geregistreerd, zijn handelsmerken of servicemerken van Red Escortservice

Het materiaal wat afgebeeld is op deze website is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden. Deze website is enkel voor privé, persoonlijk en niet commercieel gebruik van zijn bezoekers. U mag geen materiaal van deze website downloaden of kopieëren. Geen enkel recht, titel of belang in een materiaal of software wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijke downloaden of kopiëren. U mag niets reproduceren (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is uiteengezet), publiceren, verzenden, verspreiden, tonen, verwijderen, aanvullen, op andere wijze aanpassen, er afgeleide werken van creëren, verkopen of deelnemen aan een verkoop van, deze website, een van de materialen op deze website, of gerelateerde software. Elk ander gebruik van materiaal op deze website, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Red Escortservice, is strikt verboden.